Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLein

Het Kaap Hoorn Journaal in kleur verschijnt in het najaar. Donateurs ontvangen die per post. De digitale  Nieuwsbrief richt zich met korte stukken op de actualiteit. De langere artikelen bewaren we voor het Kaap Hoorn Journaal. Donateurs zonder internet/e-mail ontvangen het Journaal en de Nieuwsbrief  per post.

Herdenkingsuitgave 29 januari 2016 i.v.m. 400 jaar Kaap Hoorn op de kaart

atlas omslag

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. 

De hoogwaardige digitale afdrukken van deze fullcolour en z/w kaarten, maken het bekijken van details met een loupe een feest. De Nederlandse en Engelse edities hebben beide een Spaanse synopsis 

Beide edities elk € 15,00.

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Publicaties Maritiem

 

Onderstaande publicaties en dvd's kunnen worden besteld d.m.v. het bestelformulier aan te klikken.  Alle betalingsinformatie staat onderaan het bestelformulier.
De verschuldigde kosten zijn de kostprijs plus de verzend kosten (+ € 4,- binnenland).

Op het bestelformulier kunt U de gewenste selectie(s) aankruisen. 

 

Omslag JW 2a22020  Journaal der merkwaardige reizen,1847-1904

 door Jan Wever van West-Terschelling.   Ingeleid door Cees Paul

formaat A-4; ingenaaid 88 blz; 8 kleur, 1 kaart en veel z/w afbeeldingen.

ISBN  978-90-71940-12-5   NUR  685

Het Journaal van Jan Wever is het levensverhaal van een volmatroos tijdens de bloei van de Nederlandse grote zeilvaart. Het varen leerde hij aan boord bij zijn vader die als schipper op de Zuiderzee en Wadden voer. In 1847 gaat hij naar de grote zeilvaart. Na 20 jaar maakt nog een overstap en treed in dienst bij het Loodswezen op de Waddenzee.  Hij beschrijft zijn 22 reizen kort en bondig en geeft niet alleen een goed beeld van het werk aan dek en in de masten, maar ook een inkijkje in het volkslogies. Ook van het werk bij de betonning- en loodsdienst, dat puur zeilend uitgevoerd wordt, krijgt men een goed idee.

Dit verslag van een volmatroos is uitzonderlijk omdat de meeste verhalen zijn opgetekend door stuurlui of kapiteins.

15,- € , exclusief verzendkosten

2018- Het vergaan van het fregatschip AERD VAN NES.

door F.M. Carsjens.   Ingeleid door W. van Rooij;

formaat A4, ingenaaid, 96 pag.,illustraties 8 kleur, 14 z/w en 5 kaarten;

ISBN 978-90-71940-10-1

NUR   685

De driemaster Aerd van Nes, was in 1853 onderweg van Texel via Liverpool en Sydney naar Batavia. Op 17 april 1854 vergaat het schip op de Great Detached Reef in de ingang van Straat Torres.

Kapitein Carsjens beschrijft de lotgevallen van zijn bemanning "bij haar jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden" eindigend in Ternate.

Deze barre overlevingstocht in twee sloepen getuigt van een grenzeloze overlevingsdrang en een bijzonder sterk leiderschap.

Diverse achtergronden worden met bijlagen en kaarten nader toegelicht.

Prijs   € 15,-  exclusief verzendkosten 

 

2016- JACOB VEER, Schipper naast God.

Bezorgd en ingeleid door W. van Rooij.

Formaat A4; ingenaaid 80 blz; 14 kleur afbeeldingen, 5 tekeningen en 2 kaarten;

ISBN 978-90-7194-009-5

Een tweetal persoonlijke reisbeschrijvingen door kapitein Jacob Veer over reizen die onfortuinlijk afliepen.  De Vlaamse Zonne vergaat in een storm op de Atlantische Oceaan  en op de  Jonge Frank onderweg naar Indië, pleegt een groep huursoldaten muiterij die hij weet te onderdrukken. In zijn eigen woorden is hier te lezen hoe Jacob Veer worstelt met zijn vertrouwen in de hogere machten en zijn eigen zeemanschap.

Vooraf een uitgebreide inleiding over de geopolitieke situatie eind 18e eeuw met de toenemende macht van Engeland en Frankrijk en de afname van de kracht van de VOC en WIC en de effecten op de reders uit de Dordtse omgeving.

Prijs € 10,- exclusief verzendkosten

 

DagboekJanJanse

2014-  Dagboek van Jan Janse, stuurmansleerling a/b viermastbark Jeannette Françoise

met inleiding De viermastbark, het ultieme zeilschip, Ron van den Bos.

door Jan Janse

Formaat A4; ingenaaid; 64 blz.; 15 afbeeldingen en tekeningen met 3 tabellen ; ISBN 978-90-7194-008-8

Jan Janse heeft in zijn dagboek op bondige wijze het dagelijkse leven aan dek en in het want beschreven gedurende zijn lange reizen van Nederland naar Indië en vervolgens naar New York. De ijzige kou is voelbaar in de roaring forties en ook de hitte in de tropen! Diverse biografische gegevens zijn toegevoegd.

Het dagboek wordt voorafgegaan door een boeiend geschreven geschiedenis over de viermastbark wereldwijd, van opkomst tot einde zeiltijdperk.

 Prijs € 10,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

2012meursingklein-12012- Scheepsbouw en rederij in de overgang van zeil naar stoom.

De Meursings en de bark Baarn. 

Door Petra Vermeulen

Formaat A4; ingenaaid; 59 blz.; 24 afb. 6 kaarten,15 tabellen en tekeningen;ISBN 978-90-71940-06-4.

Gebaseerd op een nooit eerder gepubliceerde doctoraalscriptie over het rederijbedrijf van de gebroeders Meursing in Amsterdam 1850-1900 en een onderzoek naar het rendement van de zeilscheepvaart.

Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

 

omslag-schol2011- Uit de zeilvaarttijd

Herinneringen van kapitein Jacob Schol.

Formaat A4; ingenaaid; 68 blz.;14 tekeningen en 2 afbeeldingen; ISBN 978-90-71940-00-2.

Hij beschrijft zijn eerste jaren ''voor de mast'' op zeilschepen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij begint bij de KNSM, maar stapt al gauw over op Amerikaanse, Noorse en Finse zeilschepen. Hij bevaart Noord- en Zuid Amerika en maakt oversteken naar Italië en Frankrijk. Schol was een scherp observator, waardoor zijn beschrijvingen van het matrozenleven bij de lezer echt tot leven komen. Schol had ook plezier in tekenen en aquarelleren. De illustraties in het boek zijn dan ook van zijn hand.

Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 
zeemanstaal2007- Zeemanstaal spreken we allemaal

Door Ton van Schoonhoven. Formaat A5; ingenaaid; 104 blz.; 145 afbeeldingen;
ISBN 978-90-9022148-9. 


'Zeemanstaal' is in het dagelijks woordgebruik ingeburgerd en verankerd. Normaal gesproken hebben wij daar geen erg in. Als wij er even over nadenken kunnen wij wel enkele woorden, gezegden of uitdrukkingen bedenken waarvan het duidelijk is dat zij van oorsprong uit de (zeil)scheepvaart afkomstig zijn, zoals overstag gaan, bakzeil halen, etc. We gebruiken echter méér woorden en uitdrukkingen, die, zonder dat wij dat weten, verband houden met de scheepvaart. U vindt dat allemaal in dit boekje. Het boekje is verder doorspekt met wetenswaardigheden, die een beeld geven van het zeemansleven van vroeger.

Prijs € 14,95 exclusief verzendkosten binnenland.

zeilvaart-herinneringen2006- Zeilvaartherinneringen,  Mijn opleiding tot zeeman

Door PietosFormaat A4; ingenaaid; 80 blz.;
ca 70 afbeeldingen; 
ISBN 90-71940-01-2.


 Het boekje is een publicatie van een artkelenreeks van kapitein Pieter van Os gepubliceerd in het tijdschrift van de Nationale Vereniging Het Zeilend Schoolschip. Ze bevatten herinneringen aan zijn opleiding en eerste vaartijd op zeilschepen als dekjongen en lichtmatroos.


Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

 

compendium-meteoCompendium van Meteorologische Informatie over Chileens Antarctica,

1995 en Algemene Informatie over de Regio Vuurland en de bijbehorende kanalen, geulen en eilanden, 1987
Uitgegeven in 2004. 
Publicatie van de Chileense marine, in het Nederlands vertaald door drs. Ramón du Pré, twee delen, totaal 73 Bladzijden


 Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland

 

 

 

 

scheeps-manoevres
2004- Scheepsmanoeuvres onder zeil

Door H. Hazelhoff Roelfzema 

Formaat A4; ingenaaid; 51 blz.; ca. 78 afbeeldingen;
ISBN 90-803 169-8-9


In de uitgave beschrijft Humphrey Hazelhoff Roelfzema het manoeuvreren met zeilschepen in de 19e eeuw.


Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

 

 

verhalen-voor-de-mast2000- Verhalen van voor de Mast

Herinneringen van Nederlandse schepelingen uit hun zeiltijd.
Formaat A4; ingenaaid; 51 Blz.; 26 Foto’s, 3 tekeningen
ISBN 90-803 169-4-6.
In de uitgave zijn de belevenissen opgenomen van zeven Nederlandse zeelieden die nog beroepshalve met een zeilend koopvaardijschip Kaap Hoorn hebben gerond. De teksten schilderen niet alleen het dagelijkse reilen en zeilen aan boord, maar vermelden binnen dat kader een aantal merkwaardige gebeurtenissen. Zij brengen ons regelrecht in een tijd en een wereld van ervaringen die nog geen eeuw achter ons ligt, maar volstrekt anders is als de onze. De verhalen zijn uitgebreid voorzien van noten om de lezer van nu achtergrondinformatie te geven en duidelijk te maken wat, voor de zeelieden, toen vanzelfsprekend was.

Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland. 

mijn-zeemans-leven1999- Mijn Zeemansleven 1878-1900

Door Derk Brouwer
Formaat A4; ingenaaid; 47 blz.; 19 Foto’s en 10 afbeeldingen; ISBN 90-803 169-3-8.
In de uitgave wordt de loopbaan beschreven van de Groninger zeeman Derk Brouwer in de periode 1878-1900. Hij gaat al op 14-jarige leeftijd naar zee als kajuitjongen en beëindigt zijn zeemansloopbaan als stuurman. In deze periode bevaart hij de Noordzee, de Oostzee en de Atlantische Oceaan op niet minder dan 25 verschillende zeilschepen. Hij overleeft de gele koorts in de Braziliaanse haven Santos, een muiterij en de ondergang met de brik Victoria in de Finse Golf.

Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 
1994- Windjammer Parade

Door Wouter van Geuns

Formaat A4; ingenaaid; 30 blz.

Januari 1934 op de rede van Port Victoria, Spencer Golf, Australië
Elf vierkant getuigde schepen in Port Victoria. Een historisch moment in de nadagen van de grote zeilvaart. Het boekje bestaat uit fotokopieën van de windjammers, dagboekaantekeningen etc. De kwaliteit van de foto's is matig.

Prijs € 5,- exclusief verzendkosten binnenland.

 

An alle Seebären und -Bärinnen unserer Cape-Horn Runde.

image001Helft mit, vor allem den aktiven und jungen Generationen unseres Landes einmal im Leben die unaufhaltsam verklingende Welt der echten Windjammer real zu erleben. Gerne seid Ihr alten Knochen auch gerne an Bord gesehen. Uschi hat sich schon als erste gemeldet. 

Die russischen Kadettenakademien der dortigen Fischereiflotte starten ein spektakuläres Unterfangen.

Mit viel, viel Mühen haben wir es geschafft, dass ein kleines Kontingent an Mitsegelplätzen für westeuropäische Mitsegler frei gehalten wurde. 

Zusammen mit russischen Berufsseeleuten und Kadetten sind Interessenten aus Deutschland und der Welt eingeladen, an diesem maritimen Weltspektakel mitzumachen.  

In the spirit of Cape Horn

Kpt. Uwe Koch

Möchten Sie mehr wissen, dann klicken Sie bitte hier:

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.