Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Kaap Hoorn Journaal

JournaalKLein

Het Kaap Hoorn Journaal in kleur verschijnt in het najaar. Donateurs ontvangen die per post. De digitale  Nieuwsbrief richt zich met korte stukken op de actualiteit. De langere artikelen bewaren we voor het Kaap Hoorn Journaal. Donateurs zonder internet/e-mail ontvangen het Journaal en de Nieuwsbrief  per post.

Herdenkingsuitgave 29 januari 2016 i.v.m. 400 jaar Kaap Hoorn op de kaart

atlas omslag

Atlas van Kaap Hoorn, kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika, 1500-1725.

Vijf kernachtige essays die U tweeënhalve eeuw bijpraten over de maritieme ontwikkelingen rond Z-Amerika met een bijzondere rol voor de stad Hoorn, gevolgd door een prachtige verzameling bijzondere kaarten die U de ontwikkeling van de cartografie laat zien en de invloed van de Lage landen. 

De hoogwaardige digitale afdrukken van deze fullcolour en z/w kaarten, maken het bekijken van details met een loupe een feest. De Nederlandse en Engelse edities hebben beide een Spaanse synopsis 

Beide edities elk € 15,00.

Bibliotheek

boek3De bibliotheek in de Oudheidkamer bestaat uit ongeveer 1000 titels. Waaronder vele zeldzame boeken over de zeilvaart en Kaap Hoorn. De bibliotheek is tijdens openingstijden van de Oudheidkamer te bezoeken. Een catalogus ligt ter inzage. 

Scheepsmodellen

scheepsmodel

In de Oudheidkamer staan enkele modellen van de laatste zeilende vrachtschepen die Kaap Hoorn rondden, zoals de schoenerbrik Willemina, het volschip de Nederland, het fregatschip Europa, de viermastbark Pamir en de vijfmastbark Potosi. Op deze grootschalige modellen vallen veel details te bewonderen.

Doelstelling

De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders heeft als doel het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap.

Dit doel willen wij bereiken door het inrichten en in stand houden van een permanente presentatie in onze Oudheidkamer te Hoorn, het uitgeven van publicaties en het organiseren van voordrachten en presentaties over de grote zeilvaart en de  zeevaart.

De Stichting is de opvolger van de in 1985 opgeheven Vereniging van Nederlandse Kaap-vaarders, die was aangesloten bij de internationale Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders is het contact voor buitenlandse met de Kaap Hoornvaart sympathiserende organisaties.

 

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2025

Jaarverslag

Jaarverslag 2023

Financiele jaarverslag  

Financieel Jaarverslag 2022

Begroting 

Begroting 2023

 

 

 

ANBI FCDe Stichting Nederlandse Kaaphoorn-vaarders heeft de fiscale ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Schenkingen aan de Stichting zijn dus fiscaal aftrekbaar.

RSIN of fiscaal nummer: 803252705.

 

  

 

ANBI [RSIN nr.8032.52.705]

Inrichting Bestuurlijke Activiteiten
Declaratiebeleid

 

Linschoten Penning 2006.

De Linschoten-Vereeniging werd in 1908 opgericht door een aantal historici en oud-zeevarenden. Het doel is het bevorderen van de kennis van het Nederlands historisch reisverhaal.

De Linschoten penning is in 2006 toegekend aan de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders vanwege de verdiensten op het gebied van de Nederlandse maritieme geschiedenis en een scala van activiteiten, waaronder de exploitatie van een oudheidkamer en maritiem-historische publicaties.

De penning werd op 24 november 2007 in het Amsterdams Historisch Museum door de voorzitter van de Linschoten-Vereeniging, Henk den Heijer, overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders, Ronald de Jong.

De penning is eerder toegekend aan bekende historici en schrijvers, waaronder Arthur Japin, Dirk Buiskool en Roelof van Gelder.

 

An alle Seebären und -Bärinnen unserer Cape-Horn Runde.

image001Helft mit, vor allem den aktiven und jungen Generationen unseres Landes einmal im Leben die unaufhaltsam verklingende Welt der echten Windjammer real zu erleben. Gerne seid Ihr alten Knochen auch gerne an Bord gesehen. Uschi hat sich schon als erste gemeldet. 

Die russischen Kadettenakademien der dortigen Fischereiflotte starten ein spektakuläres Unterfangen.

Mit viel, viel Mühen haben wir es geschafft, dass ein kleines Kontingent an Mitsegelplätzen für westeuropäische Mitsegler frei gehalten wurde. 

Zusammen mit russischen Berufsseeleuten und Kadetten sind Interessenten aus Deutschland und der Welt eingeladen, an diesem maritimen Weltspektakel mitzumachen.  

In the spirit of Cape Horn

Kpt. Uwe Koch

Möchten Sie mehr wissen, dann klicken Sie bitte hier:

Donateur worden?

ANBI FC75Donateurs zijn erg belangrijk voor de Stichting Ned. Kaap Hoorn-vaarders. Heeft U belangstelling voor de geschiedenis van Kaap Hoorn en de grote zeilvaart? Meld u dan aan. 
U bent al donateur voor minimaal € 20,- per jaar. Als algemeen nut beogende instelling zijn schenkingen aan de stichting fiscaal aftrekbaar.

Oudheidkamer

regentesse75

In het voormalig R.K. Wees-en Oudeliedenhuis St. Jozef te Hoorn vindt u de Oudheidkamer. In de prachtig gerestaureerde Regenten-en Regentessenkamer komt de maritieme sfeer van de Grote Zeilvaart en Kaap Hoorn weer tot leven. Tijdens de wintermaanden is de Oudheidkamer gesloten. Vanaf april  staan de deuren weer open voor bezoekers.